Agnieszka Pabiańska

doradca podatkowy

Na co dzień, wraz z Tomkiem Połeć współtworzę kancelarię prawno-podatkową Tax Harmony Sp. z o. o. Spółka doradztwa podatkowego. Nasza kancelaria pomaga przedsiębiorcom prawidłowo rozliczać transakcje dokonywane przede wszystkim za pośrednictwem międzynarodowych platform sprzedażowych typu Amazon.
[Więcej >>>]

Sklep

Jak płacić niższy VAT w VAT OSS?

Agnieszka Pabiańska07 lipca 2022Komentarze (0)

Dzisiaj pokażę Ci, jak płacić niższy VAT w VAT OSS. Załóżmy, że sprzedajesz towary przez Internet do konsumentów w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Załóżmy, że co najmniej część asortymentu Twojego e-sklepu to produkty, które sprzedawane w Polsce korzystałyby z obniżonych stawek VAT, jak np.: suplementy diety, artykuły higieniczne (podpaski, tampony, pieluchy), produkty dla dzieci i niemowląt, żywność i produkty spożywcze, nawozy i środki ochrony roślin, wyroby medyczne, a także produkty lecznicze. 

Na pewno chcesz wiedzieć, czy tego typu towary również korzystają z preferencji podatkowych w innych krajach członkowskich UE.

Chętnie odpowiemy na to pytanie.

Jak płacić niższy VAT w VAT OSS

Faktura w procedurze OSS

Ale zacznijmy od początku.

Procedura VAT OSS (One Stop Shop) umożliwia nierejestrowanie się do celów VAT we wszystkich krajach członkowskich, do których dostarczamy towary konsumentom.

Zamiast tego, VAT należny od unijnych dostaw na odległość (tzw. WSTO) będziesz mógł zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim za pośrednictwem OSS.

Z kolei, na podstawie zmienionego art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jedynie przy WSTO rozliczanej poza procedurą OSS obligatoryjnie wystawia się fakturę (nie tylko na żądanie nabywcy). 

A zatem, obowiązek wystawienia faktury dokumentującej WSTO istnieje tylko w sytuacji gdy dostawca nie korzysta z procedury unijnej, tak więc decydując się na VAT OSS możesz korzystać z preferencji dotyczących fakturowania.

Kiedy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z polskim prawem?

Jeżeli jednak (co często się dzieje w praktyce) jako dostawca zarejestrowany do OSS w Polsce postanowisz wystawić fakturę, to taka faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z polskimi przepisami – ale uwaga – zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w państwie konsumpcji (zakończenia transportu lub wysyłki towarów).

A więc faktura nie powinna wskazywać tzw. „stawki NP” tylko stawkę i kwotę VAT należną w państwie konsumpcji.

I tutaj właśnie pojawia się problem przypisania właściwej stawki VAT (ale także szansa wygenerowania oszczędności podatkowych choćby przez fakt, że aż w 19 krajach UE stawki standardowe są niższe niż w Polsce).

Polscy przedsiębiorcy czasem zapłacą za dużo

Jeśli chodzi o produkty, które potencjalnie mogłyby korzystać z preferencji podatkowych – podatnicy bardzo często w takiej sytuacji stosują przez analogię do polskich przepisów stawki VAT obniżone, ew. w celu zachowania bezpieczeństwa podatkowego – wybierają stawki podstawowe. 

Tylko po co przepłacać?

Na przykładzie suplementów diety, kawy oraz karmy dla zwierząt podpowiemy Ci jak zrobić to prawidłowo.

Stawki VAT na suplementy diety w wybranych krajach

Przyjrzymy się niektórym – wybranym krajom członkowskim: Austrii, Niemcom, Włochom, Irlandii, Holandii, Belgii. Oto one:

Stawki VAT na suplementy diety w Austrii

Stawka 10% ma zastosowanie jedynie do dostaw produktów wymienionych w załączniku nr 1 do austriackiej ustawy o VAT, w tym do „Different food preparations” (za wyjątkiem syropów w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do dozowania za pomocą systemu dozującego).

Zakres tego pojęcia obejmuje również suplementy diety bez względu na formę, w jakie są sprzedawane (proszek, tabletki itd.).

Stawki VAT na suplementy diety w Niemczech

Obniżonej stawce 7% VAT, przewidzianej w § 12 niemieckiej ustawy o VAT, podlegają m.in. wymienione tam produkty spożywcze. Z utrwalonej linii orzeczniczej wynika, że z szeroko rozumianym jedzeniem mamy do czynienia wtedy, gdy dostarczane są tylko składniki odżywcze (dotyczy to w szczególności białka, węglowodanów i tłuszczów).

Jeśli produkty mają swoje własne działanie farmakologiczne (np: mieszanka witamin i składników odżywczych w dużych dawkach), należy je przede wszystkim uważać za produkty lecznicze opodatkowane stawką VAT 19%. Istotnym czynnikiem jest to, czy sam producent przypisuje swoim preparatom właściwości terapeutyczne lub profilaktyczne w odniesieniu do niektórych chorób na opakowaniu, etykiecie lub w ulotce dołączonej do opakowania.

Decydująca jest także klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej (CN). Suplementy diety klasyfikowane jako różne przetwory spożywcze (CN 21) podlegają pod stawkę 7%.

Suplementy diety w formie płynnej podlegają 19% stawce VAT – CN 2202 (wyrok BFH z 30 marca 2010 – VII R 35/09). Suplementy diety klasyfikowane jako produkty lecznicze (CN 3004) podlegają stawce 19%.

Stawki VAT na suplementy diety we Włoszech

Włoska administracja skarbowa oficjalnie potwierdziła w wydawanych przez siebie interpretacjach, że obniżona stawka 10% ma zastosowanie do: 

a) dostaw określonych suplementów diety objętych kodami TARIC 2106 oraz 1806 (Ruling Answers 1 of 4 September 2018 and 8 of 18 January 2019) – produkt klasyfikowany jest jako suplement diety na podstawie jego właściwości terapeutycznych przydatnych w leczeniu lub utrzymywaniu organizmu w dobrym zdrowiu;

b) dostaw żywności oraz napojów do bezpośredniego spożycia (Law Principle 9 of 22 February 2019). 

Jednakże, dostawa żelów energetycznych oraz napojów proteinowych podlega opodatkowaniu stawką standardową VAT 22% (Ruling Answer 12 of 28 January 2019).

Stawki VAT na suplementy diety w Irlandii

Obniżona stawka VAT 13,5% ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów związanych z odpowiednim oznakowaniem suplementów diety.

Stawki VAT na suplementy diety w Holandii

Obniżona stawka 9% VAT ma zastosowanie do szeroko rozumianej żywności (przeznaczonej do spożycia przez ludzi), w tym do produktów suchych i płynnych, które mają na celu uzupełnienie diety, i które są oznakowane jako suplementy diety (tj. produktów traktowanych jako środki spożywcze). 

Stawki VAT na suplementy diety w Belgii

Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży do spożycia doustnego przez ludzi podlegają stawce VAT w wysokości 6% (w pozycji X, numer 17 tabeli A Dekretu Królewskiego nr 20), o ile nie są już objęte inną pozycją tej tabeli A oraz oczywiście pod warunkiem, że nie są wyraźnie wyłączone ze stawki 6%. 

Z kolei płynne suplementy diety i podobne produkty, które są zwykle sprzedawane w sklepach ze zdrową i dietetyczną żywnością (np. niektóre nalewki roślinne, ekstrakty ziołowe i preparaty zawierające witaminy lub minerały), podlegają pod stawkę 6% VAT pod warunkiem, że są prezentowane w małych ampułkach lub w opakowaniu, w którym maksymalne dzienne spożycie to 1 łyżka lub 15 ml. 

wszystko o VAT OSS - Agnieszka Pabiańska doradca podatkowy

Stawki VAT na kawę w wybranych krajach

Weźmy teraz pod uwagę stawki VAT na kawę w Estonii, Rumunii, Słowacji, Włoszech, Francji.

Stawki VAT na kawę w Estonii

Kawa nie podlegają obniżonej stawce VAT (9% ). Listę produktów objętych w/w preferencją zawiera § 15 estońskiej ustawy o VAT. 

Stawki VAT na kawę w Rumunii

Stawka 9% VAT ma zastosowanie m.in. do dostaw żywności, składników używanych do przygotowania żywności, produktów uzupełniających lub zastępujących żywność.

Stawka ta nie dotyczy jednak produktów, o których mowa w ust. 3 lit. k) art. 291 rumuńskiej ustawy o VAT, tj. dostaw wysokiej jakości żywności odpowiednio górskiej, ekologicznej, tradycyjnej, autoryzowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opodatkowanych stawką 5% VAT).

Kawa nie jest objęta obniżonymi stawkami VAT (12% i 5%). Listę produktów objętych w/w preferencjami zawiera rozdział VI Łotewskiej ustawy o VAT (art. 42 i nast).

Stawki VAT na kawę w Słowacji

Preferencyjna stawka 10% ma zastosowanie jedynie do dostaw produktów (w tym żywności) wprost wymienionych w załączniku nr 7 do słowackiej ustawy o VAT; kawa nie jest objęta obniżoną stawką VAT. 

Stawki VAT na kawę we Włoszech

WŁOCHY: jedynie palona cykoria i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty; esencje lub ekstrakty kawy, herbaty, mate i rumianku; preparaty na bazie ich ekstraktów lub esencji (zaklasyfikowane do kodu CN 21.02 – ex 30.03) korzystają z preferencyjnej stawki VAT 10%.

Tym samym mieszanki kawy sprzedawane bez usługi restauracyjnej czy cateringowej podlegają 22 % VAT.

Stawki VAT na kawę we Francji

Obniżona stawka 5,5% VAT, przewidziana w 1° A artykułu 278-0 bis francuskiej ustawy o VAT, ma zastosowanie dla produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (w tym do suplementów diety, jeżeli są one prezentowane w postaci umożliwiającej natychmiastowe spożycie przez ludzi – również w postaci mieszanek), jak również do kawy, jej substytutów i mieszanek tego produktu przeznaczonych do sporządzania napojów.

Stawki VAT na karmę dla zwierząt w wybranych krajach

Zobaczmy, jak to się ma również do karmy dla zwierząt w Belgii, Cyprze, Francji, Irlandii, Grecji o raz w Słowenii:

Stawka VAT na karmę zwierzęcą w Belgii

Towary oferowane do sprzedaży jako karma dla psów, kotów, ptaków w klatkach takich jak papugi i ptaki śpiewające, ryby akwariowe, chomiki, świnki morskie i inne małe zwierzęta domowe są wyłączone z możliwości zastosowania stawki VAT 6% (właściwa będzie stawka 21%)

Stawka VAT na karmę zwierzęcą na Cyprze

tutaj również co do zasady zastosowanie znajdzie stawka podstawowa 19%.

Obniżona stawka 5% obejmuje jedynie oferowaną do sprzedaży karmę dla ptaków i rybek.

Stawka VAT na karmę zwierzęcą we Francji

Preferencyjna stawka VAT 10 % obejmuje artykuły spożywcze przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, ale nie dotyczy to produktów sklasyfikowanych pod następującymi pozycjami CN:  1501 10 90, 1501 20 90, 1514 19 10, 1521 90 99, 2930 20, 2930 30, 2930 70

Stawka VAT na karmę zwierzęcą w Irlandii

IRLANDIA – Stawka 0% może rozciągać się na dodatki spożywcze i chemikalia przeznaczone wyłącznie do stosowania w paszach dla zwierząt.

Jednakże stawka standardowa 23% ma zastosowanie do karmy pakowanej, sprzedawanej lub w inny sposób przeznaczonej dla psów, kotów, ptaków w klatkach lub zwierząt domowych.

Karma dla gołębi podlega stawce 0%. W pewnych okolicznościach obniżona stawka dotyczy również paszy dla chartów.

Stawka VAT na karmę zwierzęcą w Grecji

Preferencyjna stawka 13% nie obejmuje karmy dla pasa i kota (a zatem właściwa będzie stawka 24%).

Stawka VAT na karmę zwierzęcą w Słowenii

SŁOWENIA – Obniżona stawka VAT 9,5% obejmuje karmę dla zwierząt zaklasyfikowaną w pozycjach CN od 2301 do 2306, 2308 00 oraz 2309.

Poza tym obniżone stawki znajdą zastosowanie dla dostaw karmy dla psów i kotów w: Niemczech (7%), Rumunii (9%), Luxemburgu (3%), Finlandii (14%) oraz Czechach (15%).

***

Jesteś ciekawy jakie są inne przypadki preferencji podatkowych i czy obowiązują one na produkty oferowane w Twoim e-sklepie?

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!

autor:

Agnieszka Pabiańska
doradca podatkowy

Zdjęcie w artykule pochodzi z Unsplash

***

VAT OSS – Czy warto się rejestrować do systemu?

Czy warto rejestrować się do VAT OSS? Ostatnio coraz częściej zdarza mi się słyszeć ten tekst w słuchawce Zmartwię tych z Was którzy myślą, że na to pytanie można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Tak więc ja zwykle mówię „to zależy”.

Po pierwsze to zależy od tego w jakim modelu sprzedajesz swoje towary na Amazon: FBA czy FBM, a więc z jakimi typami (transakcji oczywiście) masz do czynienia na co dzień… [Czytaj dalej…] 

W czym możemy Ci pomóc?

Agnieszka Pabiańska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Tax Harmony Sp. z o. o. Spółka doradztwa podatkowego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Tax Harmony Sp. z o. o. Spółka doradztwa podatkowego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: